Historia przedszkola

 

Przedszkole w Hałcnowie powstało w 1953 r. i znajdowało się pod zarządem Gminy Komorowice. Mieściło się w budynku przy ulicy Janowickiej. Pierwszym dyrektorem zwanym wówczas Kierownikiem była Pani Emilia Bojdys (obecnie już nie żyje).

Projekt ówczesnego przedszkola przewidywał dwa oddziały przedszkolne z  podziałem na grupy wiekowe: 3 - 4 latki i 5 - 6 latki ,ze skromnym zapleczem kuchennym oraz wspólnym sanitariatem dla obu grup wiekowych.

Od 1955r.  do sierpnia 1977r. funkcję dyrektora przedszkola pełniła Pani Aniela Gawin. Po niej funkcję tę przejęła Pani Stanisława Klimas. Ze względu na wyż demograficzny i co raz większa ilość przedszkolaków otwarto trzeci oddział przedszkolny. Jednak warunki lokalowe oraz ich stan techniczny nie pozwalały na prowadzenie działalności dydaktyczno-wychowawczej. Podjęto  działania z ówczesnymi władzami miasta Bielska - Białej i w 1983 r. rozpoczęto prace adaptacyjno – remontowe budynku szkoły podstawowej przy ul. Wyzwolenia 319.Po 5-ciu latach prac remontowych nastąpiło uroczyste otwarcie przedszkola przy udziale władz miasta Bielska – Białej. Wówczas przedszkole miało 3 oddziały  z sanitariatami dla każdej grupy, sypialnię dla dzieci najmłodszych, salę gimnastyczną, zaplecze  kuchenne oraz skromnie urządzony ogród.


        W dniu 1 sierpnia 1991r. funkcję dyrektora powierzono  obecnej Pani dyrektor Krystynie Stanclik. Dzięki szerokiej współpracy z pracownikami, rodzicami i środowiskiem przedszkole jest urządzone na miarę wymagań jakie stawiają dzisiejsze czasy. Posiadamy 5 sal dydaktycznych wyposażonych w sprzęt audiowizualny, sportowy, mnóstwo nowoczesnych pomocy dydaktycznych m.in. komputery, dobrze wyposażone zaplecze kuchenne oraz piękny ogród dla dzieci. Mamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Rozwijamy uzdolnienia i zainteresowania  dziecięce oraz stwarzamy optymalne warunki do radosnego i twórczego dzieciństwa.

 

 

 

 

Przedszkole Nr 43
w Bielsku-Białej
43-344 Bielsko-Biała
ul. Wyzwolenia 319

Tel: 816-64-59
pm43@mzo.bielsko.pl

NIP: 937-20-12-381
REGON: 072350451

Strona przedszkola na MZO

Piekarnia Rąba

Sklep Ogólnospożywczy
"Na Rogu" Bialsko-Biała

Konior Tomasz Szkółka Krzewów Ozdobnych

Zakład przetwórstwa mięsnego "Błachut"

Anapol P.H.U. Anatolia Koczur

Energo-system S.C. Paweł Konior i Mieczysław Pruchnik
Copyright 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: WebAwans.pl - Zaistniej w Sieci!