Ramowy plan dnia

6.00-8.20 Schodzenie się dzieci do przedszkola, kontakty indywidualne z rodzicami. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę, zabawy ze śpiewem. Ćwiczenia ogólno-rozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Czynności organizacyjne, ćwiczenia poranne.
8.20-8.30 Czynności porządkowe, samoobsługowe i higieniczne. Przygotowanie do śniadania.
8.30-9.00 Śniadanie.
9.00-10.15 Zajęcia dydaktyczne, realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego, zgodne z podstawą programową. Zabawy swobodne.
10.15-11.15 Zabawy wg wyboru w sali. Spacery, wycieczki, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (w ogródku przedszkolnym, na boisku, w lesie) gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze i porządkowe.
11.15-11.30 Czynności samoobsługowe i higieniczne. Przygotowanie do obiadu.
11.30-12.00 Obiad.
12.00-14.00 Leżakowanie (gr. Maluchy)
12.00-13.45 Ćwiczenia relaksacyjne. Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie wybranych pozycji z literatury dziecięcej. Wspomaganie i korygowanie indywidualnego rozwoju dzieci.   Zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczycielki w poszczególnych grupach. Zabawy dowolne w sali lub w ogródku przedszkolnym.
13.45-14.00 Czynności samoobsługowe i higieniczne. Przygotowanie do podwieczorku.
14.00-14.15 Podwieczorek
14.15-17.00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zajęcia i zabawy dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach oraz wspomagające indywidualny rozwój dzieci. Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym. Podsumowanie dnia. Rozchodzenie się dzieci.
   

 

Przedszkole Nr 43
w Bielsku-Białej
43-344 Bielsko-Biała
ul. Wyzwolenia 319

Tel: 816-64-59
pm43@mzo.bielsko.pl

NIP: 937-20-12-381
REGON: 072350451

Strona przedszkola na MZO

Piekarnia Rąba

Sklep Ogólnospożywczy
"Na Rogu" Bialsko-Biała

Konior Tomasz Szkółka Krzewów Ozdobnych

Zakład przetwórstwa mięsnego "Błachut"

Anapol P.H.U. Anatolia Koczur

Energo-system S.C. Paweł Konior i Mieczysław Pruchnik
Copyright 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: WebAwans.pl - Zaistniej w Sieci!