Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

Historia Przedszkola

Przedszkole w Hałcnowie powstało w 1953 r. i znajdowało się wówczas pod zarządem Gminy Komorowice. Mieściło się w budynku przy ulicy Janowickiej. Pierwszym dyrektorem zwanym wówczas Kierownikiem była Pani Emilia Bojdys (obecnie już nie żyje).

Projekt ówczesnego przedszkola przewidywał dwa oddziały przedszkolne z podziałem na grupy wiekowe: 3-4 latki i 5-6 latki, ze skromnym zapleczem kuchennym oraz wspólnym sanitariatem dla obu grup wiekowych.

Od 1955 r. do sierpnia 1977 r. funkcję dyrektora przedszkola pełniła Pani Aniela Gawin. Po niej funkcję tę przejęła Pani Stanisława Klimas. Ze względu na wyż demograficzny i coraz większą ilość przedszkolaków otwarto trzeci oddział przedszkolny. Jednak warunki lokalowe oraz ich stan techniczny nie pozwalały na prowadzenie działalności dydaktyczno-wychowawczej. Podjęto działania z ówczesnymi władzami miasta Bielska-Białej i w 1983 r. rozpoczęto prace adaptacyjno-remontowe budynku szkoły podstawowej przy ul. Wyzwolenia 319. Po 5-ciu latach prac remontowych nastąpiło uroczyste otwarcie przedszkola przy udziale władz miasta Bielska-Białej. Wówczas przedszkole miało 3 oddziały z sanitariatami dla każdej grupy, sypialnię dla dzieci najmłodszych, salę gimnastyczną, zaplecze kuchenne oraz skromnie urządzony ogród.

Od sierpnia 1991 r. do września 2018 r. funkcję dyrektora powierzono Pani Krystynie Stanclik. Dzięki szerokiej współpracy z pracownikami, rodzicami i środowiskiem przedszkole urządzone zostało na miarę wymagań jakie stawiały współczesne czasy. Zwiększyła się ilość oddziałów przedszkolnych do 10 sal dydaktycznych wyposażonych w sprzęt audiowizualny, sportowy oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne. Przedszkole posiada wyremontowane zaplecze kuchenne oraz piękny, kolorowy ogród dla dzieci.

Od października 2018 r. funkcję dyrektora pełni Pani Agnieszka Tomala. Dzięki jej wizji i nieustannym staraniom, przedszkole  jest miejscem, gdzie każde dziecko ma zapewnione najlepsze warunki do nauki i zabawy, co jest kluczowe w tych najwcześniejszych etapach edukacji. 

We wrześniu 2023 roku, społeczność hałcnowska miała zaszczyt świętować otwarcie nowego, nowoczesnego budynku Przedszkola nr 43 przy ul Jakuba Jasińskiego 1, które pod przewodnictwem pani dyrektor Agnieszki Tomali, rozszerzyło swoją ofertę edukacyjną, otwierając dziesięć oddziałów dla najmłodszych mieszkańców. Uroczystość otwarcia odbyła się z udziałem władz miasta, co podkreślało znaczenie inwestycji dla lokalnej społeczności oraz zaangażowanie samorządu w rozwój edukacyjny regionu.