Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

Plan dnia

6:00 - 8:20

Schodzenie się dzieci do przedszkola, kontakty indywidualne z rodzicami. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę, zabawy ze śpiewem. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Czynności organizacyjne, ćwiczenia poranne.


8:20 - 8:30

Czynności porządkowe, samoobsługowe i higieniczne. Przygotowanie do śniadania.


8:30 / 9:00

Śniadanie.


9:00 - 10:15

Zajęcia dydaktyczne, realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego, zgodne z podstawą programową. Zabawy swobodne.


10:15 - 11:15

Zabawy wg wyboru w sali. Spacery, wycieczki, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (w ogródku przedszkolnym, na boisku, w lesie) gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze i porządkowe.


11:15 - 11:30

Czynności samoobsługowe i higieniczne. Przygotowanie do obiadu.


11:30 / 12:00

Obiad.


12:00 - 13:30

Leżakowanie (gr. maluchy)


12:00 - 13:45

Ćwiczenia relaksacyjne. Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie wybranych pozycji z literatury dziecięcej. Wspomaganie i korygowanie indywidualnego rozwoju dzieci. Zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczycielki w poszczególnych grupach. Zabawy dowolne w sali lub w ogródku przedszkolnym.


13:45 - 14:00

Czynności samoobsługowe i higieniczne. Przygotowanie do podwieczorku.


14:00 - 14:15

Podwieczorek.


14:15 - 17:00

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zajęcia i zabawy dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach oraz wspomagające indywidualny rozwój dzieci. Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym. Podsumowanie dnia. Rozchodzenie się dzieci.